Thanh Xuân Ca Khúc – Thiên Toại | Oneway Worship | Thánh Ca Tin Lành


THANH XUÂN CA KHÚC
Thiên Toại


Để xem video mới nhất hãy bấm vào liên kết: https://oneway.vn/trang/sub

Hãy giữ kết nối với chúng tôi tại:
Facebook: https://facebook.com/www.oneway.vn
Instagram: https://www.instagram.com/onewayradio
Website: https://www.oneway.vn
Messenger: https://m.me/www.oneway.vn
YouTube: https://www.youtube.com/c/OnewayRadioOnline

Lời bài hát:

Thanh niên ơi,
hát ca lên cho đời đẹp tươi.
Ô vui thay,
ta thuộc về Giê-xu, Con Trời.
Trong tâm ta có
dương quang thiên thượng ngời sáng,
vui mừng thật chứa chan.

Đời thanh xuân đẹp như đài hoa,
đời thanh xuân đẹp như ánh sao,
như phượng hoàng xòe cánh
tung bay khắp ngàn phương trời.
Đời thanh xuân đẹp như bài ca,
như hơi gió dưới nắng mai đào.
Ta chân thành quỳ dâng thân hồn
cho Giê-xu đến muôn đời.

Thanh niên ơi,
tuổi xuân ta như muôn đài hoa,
đem tươi vui,
hy vọng đi gieo khắp muôn nhà.
Hương thơm ta,
ấy chính Giê-xu bạn hiền ái,
hoa huệ chẳng héo phai.

Đời thanh xuân đẹp như đài hoa,
đời thanh xuân đẹp như ánh sao,
như phượng hoàng xòe cánh
tung bay khắp ngàn phương trời.
Đời thanh xuân đẹp như bài ca,
như hơi gió dưới nắng mai đào.
Ta chân thành quỳ dâng thân hồn
cho Giê-xu đến muôn đời.

Thanh niên ơi,
hát ca lên cho lòng càng vui,
tương lai ta huy hoàng
như muôn ánh sao ngời.
Ta đi lên, góp tay ta xây dựng Hội Thánh
dưới ngọn cờ vĩnh sanh.

Đời thanh xuân đẹp như đài hoa,
đời thanh xuân đẹp như ánh sao,
như phượng hoàng xòe cánh
tung bay khắp ngàn phương trời.
Đời thanh xuân đẹp như bài ca,
như hơi gió dưới nắng mai đào.
Ta chân thành quỳ dâng thân hồn
cho Giê-xu đến muôn đời.


THANH XUÂN CA KHÚC
Sáng tác: Linda Shivers Leech
Lời Việt: Nguyễn Châu Ân
Ca sĩ: Thiên Toại
Hòa âm: Anh Khoa
Guitar: Anh Khoa
Thu âm: BASS Studio
Mix & Mastered: BASS Studio
MV Lyrics: Công Bằng

© 2022 by Oneway Media
#onewayradio #onewayworship #DangLoiNgoiKhen


source

(Visited 6 times, 1 visits today)

More Like This

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks