POWERFUL HEALING PRAYER ( PUNJABI TO ENGLISH ) BY PASTOR DEOL KHOJEWALA JESUS HEALING MINISTRY

POWERFUL HEALING PRAYER ( PUNJABI TO ENGLISH ) BY PASTOR DEOL KHOJEWALA JESUS HEALING MINISTRY ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖੀ,ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ,ਬਿਮਾਰੀ ਲਾਚਾਰੀ ਜਾ ਕਰਜੇ ਬੋਝ ਵਿਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਭਵਨ ਦ ਓਪਨ ਡੋਰ ਚਰਚ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ […]
Enable Notifications OK No thanks